Hållbara, funktionella och estetiska Industribyggnader

En industribyggnad från Abetong byggs med prefabricerade byggelement. Det är ett flexibelt stomsystem där pelarholkar, pelare, balkar, väggelement och bjälklag utgör baselement och där man kan skräddarsy en byggnad helt anpassad efter verksamheten. Det blir såväl estetiskt som robust och säkert.